Wednesday, March 29, 2023

Global Gateway: 300 miljard investeringen in infrastructuur, digitale techologieën, klimaat en energie, vervoer, gezondheid, onderwijs en onderzoek. Questions & answers.

De circulaire economie heeft de toekomst. De volgende verdienmodellen komen als winnaar uit de bus. Verkoop in plaats van een product een service.

Op de aandelenmarkt is een grote zeepbel aan het ontstaan. Terwijl de economie diep is weggezakt door de coronacrisis, zijn de aandelenkoersen geëxplodeerd

In de Duurzame Troonrede zette Jonker een zevenstappenplan uiteen om tot een circulaire economie te komen. 

Ze hebben de ondergang, hangend met hun vingers aan een klif, recht in de ogen gekeken en vanaf nu zal iedere dag werk worden gevierd als een glorieuze overwinning op een onzichtbare vijand.

Het IMF adviseert dat overheden investeren in gezondheidszorg, digitalisering, sociale huisvesting en milieubescherming.

Het tijdperk van 25 jaar outsourcen komt tot een einde. Ik denk dat we naar een supply chain gaan van niet meer dan 2000 kilometer. Ik verwacht dat er veel innovaties aankomen: hardship en crisis zijn altijd een hele vruchtbare voedingsbodem.

Als gevolg van de Covid-19 pandemie zijn de voorkeuren van de consument op het gebied van mobiliteit snel aan het veranderen.

Kwetsbare huurders kunnen een uitdaging vormen voor de corporatie, voor hun eigen functioneren, voor hun medebewoners en voor de buurt of wijk waar ze wonen. 

Omdat we hadden nagedacht over de service-expert van de toekomst was het thuiswerken niet een ad hoc keuze. We gaan niet meer terug naar de oude situatie, maar werken toe naar een hybride manier van werken.

Deflatie betekent dat je voor een euro meer kunt kopen. 

De prijzen voor koopwoningen gaan naar verwachting volgend jaar omlaag. Ook in 2022 zal nog sprake zijn van een dalende lijn. Oorzaak hiervan is de aanhoudende coronacrisis.

Congressen en beurzen brengen groepen mensen samen. Om ideeën uit te wisselen, te netwerken en vette zaken te doen. Het is een business die nu – op een paar laffe videoconferenties na – in het geheel niet meer bestaat.

Omdat er wel degelijk blijvende verschuivingen in de economie te verwachten zijn, zijn de meeste geïnterviewde economen positief over de stevige inzet op omscholing van werkenden.

De TU Delft vernieuwt voortdurend het onderwijs, zodat dit aan de verwachtingen blijft voldoen van ambitieuze studenten en de competenties van afstudeerders aansluiten bij een veranderende wereld

Veel zzp’ers blijken, net als bedrijven, te weinig buffers te hebben. De coronacrisis maakte in één klap duidelijk hoe groot die noodzaak is. Over hervormingen, thuiswerken en kansen benutten.

Sinds de landbouw en veeteelt is ons voedingspatroon negatief veranderd.
Sinds de industriële revolutie is ons bewegingspatroon negatief veranderd.
Sinds het digitale tijdperk is ons ontspanningspatroon negatief veranderd.

De huidige crisis laat pijnlijk en treffend zien dat de economie van een goede gezondheid afhankelijk is.

Haar leven lang bestudeerde Pettifor de mondialisering van de financiële wereld en de destructieve gevolgen ervan op onze samenleving en de natuur. 

Tussen hoop en angst…we kunnen niet terug naar normaal. 


Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related Article

FOLLOW US

PINTEREST

INSTAGRAM

LINKEDIN

google-site-verification: googlec91776415a5bba0c.html
Open chat
Hello
How can I help you?